Zorg en aandacht voor plant en natuur

Het beleid van de Vrije Tijd Tuinders Roden

Aardappelteelt

Aan de verbouw van aardappels zitten veel haken en ogen. Aardappels vragen veel van de grond en zijn gevoelig voor ziekten.

 

Aardappelmoeheid

Een bekend probleem is de aardappelmoeheid. Om dit probleem te voorkomen wordt wisselteelt toegepast. Eens in de drie jaar mag hetzelfde deel van de tuin gebruikt worden voor de verbouw van aardappelen. De AID let er scherp op dat naar deze regel wordt gehandeld. Om als vereniging te kunnen controleren of de leden zich aan de regels houden worden de tuinen in drie delen verdeeld.

Zo is de regel dat iedereen in 2021 zijn aardappels op het voorste gedeelte van zijn tuin poot, in 2022 op het middelste gedeelte en in 2023 op het achterste gedeelte.

 

Phytophthora

Over deze ziekte is informatie genoeg te vinden. We hebben een gedragslijn opgesteld hoe we omgaan met deze ziekte. Zeer regelmatig (in de vochtige/warme zomerperiode) worden aardappelpercelen gecontroleerd op de aanwezigheid van deze schimmelziekte. Zodra (het kleinste begin van) de aantasting wordt geconstateerd wordt de betreffende tuinder daarvan op de hoogte gesteld en dient hij binnen drie dagen het loof te verwijderen en van het tuinencomplex af te voeren. Ook geldt hetzelfde voor tomatenplanten aangezien deze familie van de aardappel zijn (nachtschaden) en ook het slachtoffer kunnen zijn van deze ziekte.

 

Coloradokevers

Een ander probleem vormen de hiernaast afgebeelde Coloradokevers.

De kevers produceren rode larven die overwinteren in de grond en in het voorjaar vreten ze zich groot aan de aardappelplanten. Als ze eenmaal aan de gang gaan is een blad van de aardappel in mum van tijd verdwenen. Er zijn weinig effectieve bestrijdingsmiddelen en ons devies is om zo weinig mogelijk met bestrijdingsmiddelen te werken. Een milieuvriendelijke methode is om de planten te controleren op de larven en ze te vernietigen. Jammer, want het zijn mooie diertjes.


Huishoudelijk Regelement en Statuten

Hieronder vindt u het Huishoudelijk regelement en de Statuten van De Vrije Tijd Tuinders:

Ook lid worden van onze prachtige vereniging?