Ons bestuur

Ons bestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter:                                       Chris van Dijk                vandijk1a@gmail.com

secretaris:                                       Willem van Es                wbvanes@home.nl

penningmeester/inkoop              Geert Uilenberg             penningmeesterdvtt@hotmail.com                       

pr/website:                                      Vacant

tuinwerkzaamheden:                    Jan Brink

notuliste:                                         Ursula Harbrink

vacature:  tuintechnische zaken

Ons huishoudelijk reglement kunt u aanklikken en bekijken.

De statuten van onze vereniging kunt u ook aanklikken en bekijken.

U kunt de vereniging bereiken (onder het kopje contact):
via het contactformulier
het aanmeldformulier (om lid te worden van de vereniging en een tuin te huren)

Website: www.devrijetijdtuinders.nl

Adres tuincomplex (geen postadres!):
Westeresch 18, 9301 ZW Roden
Bankrekening: NL 84 RABO 03558 31 112